EGZAMINAI

BALTAS DIRŽAS

9 KYU

KIHON

 • 1. Kiba – dachi / choku tsuki ( 10 kartų)
 • 2. Kiba – dachi / age – uke ( 10 kartų)
 • 3. Kiba – dachi / soto – uke ( 10 kartų)
 • 4. Kiba – dachi / gedan – barai ( 10 kartų)
 • 5. Zenkutsu – dachi / Oi – tsuki jodan.
 • 6. Zenkutsu – dachi / Age – uke.
 • 7. Zenkutsu – dachi / Soto – uke chudan.
 • 8. Zenkutsu – dachi / Gedan – barai.
 • 9. Zenkutsu – dachi / Mae – keri chudan.
 • 10 Heisoku-dachi/Mae-keri chudan (10kartų)

KATA

Taikyoku – shodan.

GELTONAS DIRŽAS

8 KYU

KIHON

 • 1. Zenkutsu – dachi / Oi – tsuki chudan.
 • 2. Zenkutsu – dachi / Age – uke.
 • 3. Zenkutsu – dachi / Soto Ude – uke chudan.
 • 4. Kokutsu – dachi / Shuto – uke
 • 5. Zenkutsu – dachi / Mae-keri chudan.

KATA

Heian – sodan, Bunkai – katos interpretacija.

KIHON IPPON KUMITE

Ataka: Jodan – oi – tsuki, Chudan – oi – tsuki, Mae – keri

Kontrataka: Gyaku – tsuki,

Gynyba: Age – uke, Soto – uke, Gedan – barai

ORANŽINIS DIRŽAS

7 KYU

KIHON

 • 1. Zenkutsu – dachi / Oi – tsuki jodan.
 • 2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki jodan.
 • 3. Zenkutsu – dachi / Soto Ude – uke chudan, gyaku tsuki jodan.
 • 4. Zenkutsu – dachi / Uchi Ude – uke chudan, gyaku tsuki chudan.
 • 5. Kokutsu – dachi / Shuto – uke
 • 6. Zenkutsu – dachi / Mae-keri jodan.
 • 7. Zenkutsu – dachi / mawashigeri chudan.
 • 8. Kiba – dachi / Yoko Keage
 • 9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi
 • 8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian – Nidan, Bunkai – katos interpretacija.

KIHON IPPON KUMITE

Ataka: Jodan – oi – tsuki, Chudan – oi – tsuki, Chudan Mae – keri

Kontrataka: Gyaku – tsuki,

Gynyba: Age – uke, Soto – uke, Gedan – barai

ŽALIAS DIRŽAS

6 KYU

KIHON

 • 1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
 • 2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 3. Zenkutsu-dachi / C-Soto Ude – uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi.
 • 4. Zenkutsu – dachi / Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 5. Kokutstu-dachi / C-Shuto – uke, Zenk.-dachi/ C-Nukite
 • 6. Kizami tsuki, Gyaku tsuki ( laisva pozicija ).
 • 7. Zenkutsu – dachi / Maekeri Rengeri ( C´1, J´1 ).
 • 8. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri chudan.
 • 9. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
 • 10. Kiba – dachi / Yoko Kekomi chudan.
 • 11. Zenkutsu – dachi/ C-Maekeri, J-Oitsuki.
 • 9 ir 10daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian – Sandan, Bunkai – katos interpretacija.

KIHON IPPON KUMITE

Ataka: Jodan – oi – tsuki, Chudan – gyaku – tsuki, Mae-keri – chudan, Yokogeri – chudan, Mawashikeri – jodan

I MĖLYNAS DIRŽAS

5 KYU

KIHON

 • 1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
 • 2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 3. Zenkutsu-dachi / C-Soto Ude – uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi.
 • 4. Zenkutsu – dachi / Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 5. Kokutsu-dachi / Shuto – uke, C-Kizami Maekeri, Zenk.-dachi/ C-Nukite
 • 6. Zenkutsu – dachi / Maekeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
 • 7. Zenkutsu – dachi / Mawashikeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
 • 8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
 • 9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi chudan.
 • 10. Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri.
 • 11. Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
 • 8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian – Yondan, Bunkai – katos interpretacija.

KIHON IPPON KUMITE

Ataka:Kizami Tsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Maegeri: Cx2

Gynyba: OJI – WAZA ( atsakymas į priešininko ataką ).

SEN: a) Kake – no – sen, b) Tai – no – sen

GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza

MAKIVAROS TESTAS

Mae – keri, Mavashi – keri, Ushiro – keri

II MĖLYNAS DIRŽAS

4 KYU

KIHON

 • 1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
 • 2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 3. Zenkutsu-Soto Ude – uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empi – uchi, J-Tate Uraken – uchi.
 • 4. Zenkutsu – dachi / Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 5. Kokutsu -Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
 • 6. Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
 • 7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
 • 8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
 • 9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi chudan.
 • 10. Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri.
 • 11. Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
 • 8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian – Godan, Bunkai – katos interpretacija.

KIHON IPPON KUMITE

Ataka:
Kizami Tsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Yokogeri: Cx2

Gynyba: OJI – WAZA ( atsakymas į priešininko ataką ).

SEN: a) Kake – no – sen, b) Tai – no – sen

MAKIVAROS TESTAS

1. Mae – keri, 2. Mavashi – keri, 3. Ushiro – keri, 4. Yoko – keri

I RUDAS DIRŽAS

3 KYU

KIHON

 • 1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
 • 2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 3. Zenkutsu – dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
 • 4. Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
 • 5. Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
 • 6. Zenkutsu – dahi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
 • 7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
 • 8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
 • 9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi jodan.
 • 10. Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri.
 • 11. Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
 • 12. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
 • 13. Zenkutsu – dachi / J-Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną ( vietoje ).

KATA

Bassai Dai, Bunkai – katos interpretacija.

KIHON IPPON KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite

Ataka: Kizamitsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Yokogeri: Cx2, Mawashigeri: Jx2

Gynyba: OJI – WAZA

SEN: a) Kake – no – sen, b) Tai – no – sen

GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza

2. Jiyu Kumite – 2 kovos pagal ITKF taisykles.

KIME TESTAS

Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

MAKIVAROS TESTAS

Atliekamos įvairios atakos į nešiojamą skydą ( rankomis ir kojomis ).

II RUDAS DIRŽAS

2 KYU

KIHON

 • 1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
 • 2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 3. Zenkutsu – dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
 • 4. Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
 • 5. Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
 • 6. Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
 • 7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
 • 8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
 • 9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi jodan.
 • 10. Zenkutsu – dachi / C-Ushirogeri.
 • 11. Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
 • 12. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
 • 13. Zenkutsu – dachi / Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną ( vietoje ).

KATA

Jion, Bunkai – katos interpretacija.

KIHON IPPON KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite

Ataka:Kizamitsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Maegeri: Cx2, Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2, Ushirogeri: Cx2

Gynyba: OJI – WAZA

SEN: a) Kake – no – sen; b) Tai – no – sen

GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza

2. Jiyu Kumite – 2 kovos pagal ITKF taisykles.

TAIKLUMO IR KIME TESTAS

Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

MAKIVAROS TESTAS

Atliekamos atakos į skydą ( rankomis ir kojomis ).

MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS

Gyaku – tsuki

Uraken – uchi.

III RUDAS DIRŽAS

1 KYU

KIHON

 • 1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
 • 2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
 • 3. Zenkutsu – dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
 • 4. Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
 • 5. Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
 • 6. Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
 • 7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
 • 8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
 • 9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi jodan.
 • 10. Zenkutsu – dachi / C-Ushirogeri.
 • 11. Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
 • 12. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
 • 13. Zenkutsu – dachi / Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną ( vietoje ), J-Yoko Kekomi (vietoje).

KATA

Kanku Dai, Bunkai – katos interpretacija.

KIHON IPPON KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite

Ataka: Kizamitsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Maegeri: Cx2, Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2, Ushirogeri: Cx2

Gynyba: OJI – WAZA

SEN: a) Kake – no – sen; b) Tai – no – sen

GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza

2. Jiyu Kumite – 2 kovos pagal ITKF taisykles.

TAIKLUMO IR KIME TESTAS

Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

MAKIVAROS TESTAS

Atliekamos atakos į skydą ( rankomis ir kojomis ).

MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS

Gyaku – tsuki

Uraken – uchi.

interitaEgzaminai